Op naar het Parlement

Zover ons bekend hebben nu minstens 100 belastingplichtigen bezwaar aangetekend tegen hun bijdrage aan de fossiele subsidies. Op 15 november 2023 diende het tweede beroep bij de rechtbank van Haarlem. Bezwaarmaker en lerarenopleider Nederlands Jan Willem van der Weij (1960) daarover: “Ik had een toelichting voorbereid, die ook een soort update van mijn beroepschrift behelsde.… Lees verder Op naar het Parlement