eerste Beroepszaak

20 december 2022 – Het eerste beroep van de eerste belastingstaker voor klimaat werd vandaag behandeld bij de rechtbank Noord-Holland in Haarlem. Eerder was hij in beroep gegaan tegen de beslissing van de Belastingdienst dat zijn bezwaar tegen de hoogte van zijn inkomstenbelasting 2019 niet gegrond was.

In zijn indrukwekkende toelichting op zijn beroep zei Lucas Winnips onder meer: “U kunt van mij niet verwachten dat ik met mijn belasting bijdraag aan het schenden van het recht op leven. Specifiek heb ik het dan over het recht op leven van mijn twee kinderen.” Ook Cathelijne Schilder, Yolande Schuur en Cock van der Kaaij van Belastingstaking voor Klimaat kregen de gelegenheid hun ondersteunende betogen te houden. Zij vroegen de rechter het volgende in overweging te nemen. “Onze overheid doet nog steeds niet van nodig is om ons op koers te houden voor een leefbare planeet. Dat te moeten aanzien als burger is ondraaglijk. Daar als belastingplichtige burger aan mee te blijven betalen is niet te doen’, aldus Cathelijne.

Team belastingstaking voor de rechtbank in Haarlem

Yolande belichtte een morele invalshoek: “De Amerikaanse schrijver Henry Thoreau weigerde mee te betalen aan de slavernij in zijn land. Was hij wettelijk verplicht belasting te betalen? Ja. Was het moreel juist om belasting te betalen? Nee.” Zij riep de rechter op moreel leiderschap in het belastingrecht te tonen. Als laatste wees Cock op de ongelijkheid in het belastingsysteem: “Waarom kunnen bedrijven als Shell, Starkbucks en Nike wel belastingafspraken maken en een groep bezorgde burgers niet? Ik vraag u om binnen de randen van de wet ambtelijk, dan wel rechterlijk ongehoorzaam te zijn.”
De rechtbank doet eind januari 2023 uitspraak.