Hoe kan het dat we als belastingbetalers de fossiele industrie met 40 tot 46 miljard per jaar sponsoren?

Wij vinden het onbegrijpelijk dat grote vervuilende bedrijven uit de fossiele sector, zoals Shell, KLM, Tata Steel allerlei financiële voordelen krjgen die andere sectoren en burgers niet ontvangen. Jaarlijks gaat het om een bedrag van zo’n 40 tot 46 miljard. Dat is 10% van alle overheidsuitgaven en dat bedrag wordt opgebracht door belastingbetalers. Jij geeft dus indirect geld aan destructieve bedrijven die willens en wetens de leefbaarheid van de aarde op het spel zetten.