Hoe lang gaat deze belastingstaking duren?

Deze staking, begonnen op 27 mei 2022, kan zo maar jaren gaan duren. De Belastingdienst kent een bezwaar- en beroepsprocedure met lange afhandelingstermijnen. Onze hoop is dat de ambtenaren van de Belastingdienst dit vraagstuk neerleggen waar het thuishoort: namelijk bij de regering, die voor een politieke keuze staat: kiezen we voor het nog langer financieren van de klimaatcrisis, of kiezen we voor een laatste kans op een leefbare wereld? En zo lang de overheid de fossiele industrie blijft sponsoren, gaan wij elk jaar door met de Belastingstaking voor Klimaat.