Op naar het Parlement

Zover ons bekend hebben nu minstens 100 belastingplichtigen bezwaar aangetekend tegen hun bijdrage aan de fossiele subsidies. Op 15 november 2023 diende het tweede beroep bij de rechtbank van Haarlem. Bezwaarmaker en lerarenopleider Nederlands Jan Willem van der Weij (1960) daarover: “Ik had een toelichting voorbereid, die ook een soort update van mijn beroepschrift behelsde. Ik kreeg de gelegenheid die uit te spreken en dat heb ik dus ook gedaan. De rechter luisterde aandachtig en merkte na afloop op dat ze het een helder pleidooi vond. Dat vond ik ook!”

Jan Willem van der Weij wil niet langer meebetalen aan fossiele subsidies

Daarna kreeg de Belastingdienst gelegenheid een reactie te geven. De juristen erkenden de ernst van de klimaatcrisis maar zagen er geen aanleiding in van hun standpunt (het bezwaar afwijzen) af te wijken. Enigszins verontschuldigend gaf de rechter aan geen vragen meer te hebben.

Duidelijk is dat zowel de rechter als de Belastingdienst zelf zo hun twijfels hebben over hun steun aan het innen van fossiel geld. Ze voelen zich echter gebonden aan de huidige wet- en regelgeving. Wij zullen dus ook onze pijlen gaan richten op de wetgevende macht, het parlement.

De schriftelijke uitspraak is begin januari 2024.

Voor een eerder interview met Jan Willem van der Weij, zie