Veelgestelde vragen

Ik werk bij de belastingdienst. Kan ik wat doen?

We spreken steeds vaker ambtenaren die meer en sneller willen werken aan duurzaamheid dan nu gebeurt binnen de huidige strikte toepassing van het beleid. Soms is de drijfveer idealisme, maar steeds vaker beroepen ambtenaren zich op klimaatwetenschappelijke feiten. Een recent voorbeeld is de gemeente Amsterdam. Daar hebben nu – december 2022 – ruim 1200 ambtenaren een brandbrief ondertekend. Dat is circa 8% van de gemeentelijke werknemers. Zowel de ambtelijke leiding als de wethouders waarderen de grote betrokkenheid.

Lees hieronder de brandbrief en een artikel erover in Het Parool:

Mijn bezwaar is afgewezen, wat nu?

Je hebt bericht van de belastingdienst gekregen dat jouw bezwaar ongegrond is verklaard. Dat is erg jammer, want door de gestegen energieprijzen is de staatssteun aan fossiel alleen maar toegenomen. Opvallend is dat alle bezwaren centraal zijn behandeld, namelijk door de afdeling ‘Particulieren, toezicht bezwaar beroep kantoor Amsterdam’. Kennelijk heeft ‘men’ besloten dat deze bezwaren niet vallen onder de autonomie van de eigen belastinginspecteur van het kantoor waar jij als belastingplichtige onder valt.

Wat kun je nu nog doen? Uiteraard kun je in beroep tegen je beslissing op bezwaar. We hebben enkele experts geraadpleegd en die zien weinig juridische mogelijkheden. We maken daarom geen voorbeeldbrief om tegen de afwijzing in beroep te gaan, maar moedigen wel iedereen aan om in beroep te gaan. Het is niet te bevatten dat wij met ons belastinggeld meebetalen aan de vernietiging van onze leefwereld en we hebben het volste recht daar wat tegen te doen. Het is belangrijk dat rechters horen wat er aan de hand is en zich daarover uitspreken, ook al zijn de juridische mogelijkheden beperkt. We zijn nu nog met weinig, maar we groeien. De druk op onze overheid moet aan alle kanten opgevoerd worden.

Wil je inderdaad in beroep? Op je afgewezen bezwaar staat wat je moet doen. Doe dat wel binnen 6 weken na ontvangst. Geef in ieder geval een (persoonlijke) reden aan hoe jij wil dat de uitspraak moet luiden. Dat kost je ongeveer 50 euro aan griffierecht.

En wat doen wij nu? We verkennen de mogelijkheden om naar de bestuursrechter te gaan, om zo via het bestuursrecht af te dwingen dat de wet anders wordt geïnterpreteerd of, liever nog, wordt veranderd. We hebben hier uiteraard goede juridische ondersteuning bij nodig, die wij zelf (nog) niet in huis hebben. Daarom gaan we contact leggen met bijvoorbeeld Urgenda en Milieudefensie om te bespreken of zij ons kunnen/willen helpen. Wellicht ben jij een ervaren bestuursrechtdeskundige of ken je zo iemand? Laat het ons weten!

Waar dien ik mijn bezwaar in?

Dat is niet altijd meteen duidelijk. Via email kan het niet en via DigiD loop je vast in de beperkte mogelijkheden. In ons geval moet het altijd schriftelijk. Vaak staat het postadres op het aanslagbiljet. Of vul hier jouw gemeentenaam in. Stuur jouw schriftelijke bezwaar naar het vermelde postadres of ga persoonlijk langs bij het bezoekadres. Soms is het nodig om hiervoor een afspraak te maken, soms kan je jouw bezwaarschrift gewoon afgeven bij de receptie.

Wat moet er in mijn schriftelijke bezwaar staan?

Vermeld in jouw brief:

  • de datum waarop je het bezwaar verstuurt
  • jouw naam en adres
  • de aanslag of beslissing waar je bezwaar tegen maakt
  • het aanslagnummer of kenmerk van de beslissing
  • de reden van jouw bezwaar
  • jouw naam en handtekening onderaan de brief

In onze voorbeeldbrief zijn deze punten al opgenomen. Het handigste is dus om die te gebruiken.

Ik heb mijn belastingopgave zelf ingevuld. Had ik niet toen al 5% minder moeten eisen?

Dat had met wat moeite gekund, maar toen wist je nog niet van de belastingstaking. Het maakt voor het argument naar de belastingdienst overigens niet uit dat je ‘pas’ bezwaar maakt nadat je je (definitieve) aanslag hebt ontvangen. Hou dus in de gaten wanneer je je definitieve aanslag ontvangt, en maak dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar volgens ons stappenplan.

Volgens mijn voorlopige aanslag hoef ik geen belasting meer te betalen. Wat kan ik nu doen?

Ook als je niets meer hoeft (bij) te betalen, kun je bezwaar maken. Want ook dan heb je al meebetaald aan de fossiele subsidies. Je kunt ook gewoon onze voorbeeldbrief gebruiken. Wacht rustig af totdat je je (definitieve) aanslagbiljet hebt ontvangen. Dien dan binnen 6 weken je schriftelijke bezwaar in.

Ik ben ondernemer en betaal ieder kwartaal omzetbelasting. Kan ik daar ook bezwaar tegen maken?

Ja, dat is in principe mogelijk. Onze belastingstaking beperkt zich nu echter tot de inkomstenbelasting. We denken wel na over mogelijke uitbreiding van de belastingstaking volgend jaar. Uiteraard kun je zelf bepalen wat je met je omzetbelasting wilt doen.

Welk risico loop ik als belastingstaker?

Wat belangrijk is om te weten: je krijgt geen boete zolang je procedure loopt, je kunt stoppen wanneer je wilt, en je kunt ons altijd mailen of bellen als je hulp nodig hebt. We werken ook aan een community van belastingstakers voor het klimaat, want: je bent niet alleen!

Wat is het doel van de belastingstaking?

Door met zo veel mogelijk mensen te weigeren nog langer mee te betalen aan fossiele subsidies, willen we de Nederlandse overheid een sterk signaal afgeven dat ze met die subsidies moeten stoppen. Zodat ze niet langer de klimaatcrisis helpen aanjagen.

Stoppen belastingstakers helemaal met belasting betalen?

Nee, belastingstakers dragen juist graag financieel bij aan het welzijn van medemens en samenleving. Echter, dit deel schaadt dat welzijn. Het gaat om 5% van de totale verschuldigde inkomstenbelasting die wij als stakers weigeren te betalen.

Wat voor acties kunnen we nog meer van jullie verwachten?

Ons plan is om Tweede Kamerleden te gaan “bewerken”. Maar ook om met ambtenaren in gesprek te gaan over de mogelijkheden van ambtelijke ongehoorzaamheid.

Wat als het tot een rechtszaak komt?

Een aantal van de initiatiefnemers is bereid het tot een rechtszaak te laten komen. Om nog eens extra deze problematische subsidies onder de aandacht van pers, politiek en het grote publiek te brengen! Je bent van harte welkom je hierbij aan te sluiten. Het kan nog een tijd duren voor het zo ver is. Geef je op voor de updates/hou deze website in de gaten.

Is dit een eenmalige staking?

Nee, dit is geen eenmalige staking. We zien ons initiatief als een startpunt voor een meerjarige beweging van belastingstakers. We stoppen pas als de overheid stopt met haar subsidies aan de destructieve fossiele industrie. Als deelnemer ben je uiteraard tot niks verplicht; je kunt eenmalig meedoen, maar hopelijk ben je van de ernst van de situatie doordrongen en doe je mee zolang het nodig is. En als je een keer hebt meegedaan heb je vast je gemerkt dat het niet eng en niet moeilijk is om bezwaar te maken tegen jouw gift aan de fossiele industrie.

Hoe lang gaat deze belastingstaking duren?

Deze staking, begonnen op 27 mei 2022, kan zo maar jaren gaan duren. De Belastingdienst kent een bezwaar- en beroepsprocedure met lange afhandelingstermijnen. Onze hoop is, dat de ambtenaren van de Belastingdienst dit vraagstuk neerleggen waar het thuishoort: namelijk bij de regering, die voor een politieke keuze staat: kiezen we voor het nog langer financieren van de klimaatcrisis, of kiezen we voor een laatste kans op een leefbare wereld? En zo lang de overheid de fossiele industrie blijft sponsoren, gaan wij elk jaar door met de Belastingstaking voor Klimaat.

Hoe kan het dat we als belastingbetalers de fossiele industrie met 17.5 miljard per jaar sponsoren?

Een deel van jouw belastingbijdrage geeft de overheid aan bedrijven uit de fossiele sector, zoals Shell, KLM, Tata Steel. Deze bedrijven krijgen allerlei financiële voordelen die andere sectoren niet krijgen. Jaarlijks gaat het om een bedrag van zo’n 17,5 miljard euro. Dat is 5% van alle overheidsuitgaven en dat bedrag wordt opgebracht door belastingbetalers. Jij geeft dus indirect geld aan destructieve bedrijven die willens en wetens de leefbaarheid van de aarde op het spel zetten.

Iets anders: hoe zit het met de gestegen energieprijzen? Moeten olie-, kolen- en gasbedrijven niet juist geholpen worden, zodat mensen hun energierekening kunnen betalen?

De gestegen prijzen voor fossiele brandstoffen zijn een extra reden om versneld in te zetten om een rechtvaardige transitie naar duurzame energiebronnen en vermindering van het energieverbruik. Aandeelhouders van fossiele bedrijven extra laten verdienen aan het aanjagen van de klimaatcrisis is niet de oplossing. Shell maakte in de eerste drie maanden van dit jaar zelfs 7,1 miljard euro winst.