Waarom staken?

De klimaatcrisis

De klimaatcrisis is de grootste bedreiging voor onze veiligheid, welzijn en gezondheid. Nu al heeft de opwarming van de aarde verwoestende effecten. Wereldwijd lopen 1 miljard kinderen een ‘extreem hoog risico’ gevolgen te ondervinden van de klimaatcrisis, blijkt uit onderzoek van Unicef. Maar ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Twee dagen regenval richtte in Valkenburg voor 400 miljoen euro schade aan. De zeespiegel stijgt en dat is voor ons laaggelegen land extra bedreigend.

Het laatste IPCC-rapport geeft onomwonden aan dat snelle en vergaande maatregelen nodig zijn. De klok bovenaan deze pagina laat zien hoeveel tijd we nog hebben voordat we de 1,5 graden opwarming bereiken, de doelstelling van het Parijs akkoord. De crisis is NU!

Stop fossiele subsidies

Het opstoken van olie, gas en kolen is een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde. Dit moet dan ook zo snel mogelijk stoppen, om nog een kans te maken binnen de 1,5 graden opwarming te blijven. Toch geeft de Nederlandse overheid nog steeds mega subsidies aan bedrijven uit deze sector, veelal in de vorm van financiële voordelen die andere sectoren niet krijgen. Jaarlijks gaat het om zo’n 17,5 miljard euro, ofwel ruim 33.000 euro per minuut! Dat is 5% van alle overheidsuitgaven. Dit bedrag wordt opgebracht door belastingbetalers.

Niet met mijn belastinggeld

De overheid hoort met belastinggeld uitgaven te doen die goed zijn voor ons als bevolking. Daar horen dus geen uitgaven bij die de opwarming van de aarde verergeren en het leven van mensen in gevaar brengen. Wij weigeren hier nog langer aan mee te betalen. En daarom gaan we in belastingstaking voor het klimaat!

Bezwaar tegen 5%

Door mee te doen met deze belastingstaking maak je bezwaar tegen 5% van de door jou te betalen inkomstenbelasting. Die overige 95% betaal je dus wel.