Wat is het bezwaarpercentage voor 2022?

In 2022 bedroegen de fossiele subsidies 18,6 miljard, aldus nieuwe berekeningen van MeJudice. Dit is 5% van de begrote overheidsuitgaven (353 miljard) voor dat jaar. We maken daarom bezwaar tegen 5% van de inkomstenbelasting 2022.

Hoewel die berekeningen tevens laten zien dat in sommige jaren de subsidies veel hoger waren dan de 17,5 miljard waar we tot nu mee rekenden, maken we dit jaar dus opnieuw bezwaar tegen 5% van onze inkomstenbelasting. We willen immers met de Belastingdienst geen discussie voeren over de precieze cijfers, maar willen bereiken dat de fossiele subsidies zo snel mogelijk worden afgeschaft.

Over de laatste vier jaar (2019 t/m 2022) bedroegen de fossiele subsidies in totaal het astronomische bedrag van bijna 110 miljard (109.834.000.000) euro. Voor sommige jaren was dat 14% van de overheidsuitgaven.

Als je vanwege deze schokkende nieuwe berekeningen met terugwerkende kracht bezwaar wilt maken tegen de hoogte van je inkomstenbelasting van de afgelopen vier jaar, dan is dat natuurlijk je goed recht. Dit heet dan niet meer ‘bezwaar maken’, maar ‘een verzoek tot mindering indienen’. Lees hier hoe je dat doet. Je kunt daarbij uiteraard hogere percentages hanteren, in lijn met de nieuwe berekeningen.