Wie zijn wij?

Belastingstaking voor Klimaat is een initiatief van Anne Hofstede, Gerben Starink, Lucas Winnips, Cock van der Kaaij en Yolande Schuur (v.l.n.r. op de foto).

Initiatiefnemers belastingstaking
Initiatiefnemers Belastingstaking voor Klimaat

Lucas Winnips: “Ik maakte vorig jaar al bezwaar tegen de hoogte van mijn inkomstenbelasting, omdat de overheid niet van mij kan verlangen dat ik bijdraag aan het verwoesten van de toekomst van mijn kinderen. Online kreeg ik daarvoor veel steunbetuigingen. En nu zetten we de volgende stap: een beweging beginnen van belastingstakers voor het klimaat. Doe jij mee?”

Cock van der Kaaij: “Ik ben gezagsgetrouw opgegroeid en heb nog steeds vertrouwen in de Nederlandse democratie. Maar toch wringt het. Politici staan niet meer voor het lange termijn, collectieve belang. Hopelijk krijgen we de Nederlandse koers weer in de goede richting met onze belastingstaking.”

Anne Hofstede: “Ik probeer goede keuzes te maken. Groene bank, groene stroom, inmiddels zelfs een groen pensioen! Alleen zonder dat ik dat wil, betaal ik via mijn belastingen mee aan de financiële steun aan de fossiele industrie. Totaal achterhaald. Ik doe daar niet meer aan mee.”

Yolande Schuur: “Zolang de overheid de fossiele industrie blijft steunen, is klimaatbeleid dweilen met de kraan open. Denk je eens in wat het zou betekenen als die financiële kraan voor de Shells van deze wereld echt dicht zou gaan? Dat ideaal hou ik voor ogen bij mijn inzet voor de belastingstaking voor klimaat.”

Gerben Starink: “When everything is subject to money, then the scarcity of money makes everything scarce, including the basis of human life and happiness. Such is the life of the slave – one whose actions are compelled by threat to survival. Perhaps the deepest indication of our slavery is the monetization of time.” (bron: Charles Eisenstein, Sacred Economics: Money, Gift, and Society in the Age of Transition)